E-learning - Zdravotníci

Vítejte,

doufáme, že obsah těchto stránek shledáte jako zajímavý a že splníme Vaše očekávání.

ProfimedeaNaší prioritou je spokojený zákazník, a proto dbáme na vysokou profesionalitu. Naše zkušenosti v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby.

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky každého klienta. V uskutečňování Vašich představ jsme nekompromisní a zcela profesionální.

Naší snahou je připravovat vzdělávací akce pro lékařské a nelékařské obory, v rámci celoživotního vzdělávání. Kvalitní odborný program je pro nás podmínkou.

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ

ZDRAVOTNÍCI

PŘIPRAVUJEME SEMINÁŘE, KONFENCE A KONGRESY PRO LÉKAŘSKÁ A NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ. AKTUÁLNĚ SE ZABÝVÁME MODERNÍM SYSTÉMEM VZDĚLÁVÁNÍ, PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU - VZDĚLÁVÁNÍ ONLINE A PŘIPRAVUJEME E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ A ROVNĚŽ PRO VZDĚLÁVACÍ AGENTURY A PROFESNÍ ORGANIZACE.

Všechny vzdělávací akce a on-line kurzy jsou koncipovány v rámci kontinuálního (celoživotního) vzdělávání zdravotnických pracovníků všech nelékařských profesí v souladu s plněním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES čl. 22.

Ke každému odbornému on-line kurzu náleží vypracovaný závěrečný test a rovněž Certifikát, který následně slouží jako potvrzení o účasti na kurzu, ohodnocený patřičným počtem kreditních bodů, dle obtížnosti a charakteru kurzu.

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ připravujeme kurzy pro obory:                      

 • Všeobecná sestranelékaři
 • Porodní asistentka
 • Farmaceutický asistent
 • Radiologický asistent
 • Zdravotní laborant
 • Zdravotnický záchranář
 • Nutriční terapeut
 • Dentální hygienistka
 • Zubní technik
 • Fyzioterapeut
 • Ergoterapeut   
 • Ortoptista
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Asistent ochrany veřejného zdraví
 • Ošetřovatel a Sanitář
Nabídku akreditovaných kurzů najdete v menu KNIHOVNA.
 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

SOFT SKILLS

 

Připravujeme individuální vzdělávací programy pro zaměstnance a manažery:

analytické myšlení    komunikační dovednosti    kreativita

*  organizační schopnosti - plánování - organizace práce - organizace času

rozvoj osobnosti - sebereflexe - sociální empatie

schopnosti týmové práce - rozvoj týmu - burnout (prevence)

marketing - prodejní komunikace - telemarketing - typologie

 

Komunikace může být verbální či neverbální a probíhá při každém sociálním kontaktu. Jedná se o přenos informací od jednoho či více zdrojů směrem k příjemci. Nekomunikovat v dnešní době je téměř nemožné.

V osobním životě se komunikací často stává i běžný mimický projev, mrknutí oka, posunek úst, čímž jasně dáváme najevo svůj názor, například pokud se nám něco nelíbí, nebo pokud se nechceme či nemůžeme zúčastnit diskuze.

Soft skills

Projev a gestikulace jsou ovlivněny jak obsahem podávané informace (veselá novinka, smutná zpráva), naším duševním stavem a rozpoložením (únava, stres), a dále pak vztahem zdroje směrem k příjemci.

 

V profesním životě je komunikace odlišná, ale zůstává fakt, že dobrá komunikace je nejdůležitější prvek k utváření mezilidských vztahů. Nejen vztahů se zákazníkem, klientem, či spolupracujícím subjektem.

 

Jde o budování vztahů na pracovišti, vzájemně dobrých vztahů mezi kolegy a zvláště pak mezi nadřízenými a naopak.

 

Schopnost komunikovat patří k nejsložitějším soft skills vůbec. Někdy pro nás může být dialog s klientem vyčerpávající a bohužel přes naši snahu nevede k smýšleným cílům. Proto dnes rostou požadavky na vzdělávání zaměstnanců i managementu ze stran firem v privátním i státním sektoru.  

Při výběrovém řízení dnes zástupci firem nehledí jen na odborné znalosti a dosažené vzdělání:

Komunikativnost je součástí našeho projevu a naší osobnosti.

Komunikativnost je stejné důležitá jak při osobním kontaktu jednotlivce či skupiny, tak v psané formě.

Komunikativnost je SCHOPNOST ROZUMĚT a BÝT SROZUMITELNÝ.

 

Soft skills

 

MARKETING a KONFERENČNÍ SLUŽBY

 

Konference  >  Semináře  > Trénink

Odborná prezentace  Projekce  Catering

Pozvánky  >  Programy  >  Tisky

Reklamní předměty  >  Potisky  Výšivky

Sportovní a kulturní akce  >  Info servis

 

Profimedea
Přihlásit se