Provozní řád

Všechna zdravotnická zařízení v ČR musí mít vypracován PROVOZNÍ ŘÁD.

PROVOZNÍ ŘÁD je podmínkou pro získání registrace zdravotnického zařízení, ambulance, klinického provozu na krajském úřadě. Rozhodnutí o schválení provozního řádu vydává místně příslušná hygienická stanice.

PROVOZNÍ ŘÁD je nutné vypracovat a požádát o jeho schválení:

  • v rámci první registrace zdravotnické zařízení / ambulance
  • při změně dispozičního uspořádání klinického provozu / pracoviště
  • při stěhování zdravotnického zařízení
  • při změně záměru provozovatele zdravotnického zařízení - rozšíření služeb
  • při změně legislativy upravující provoz zdravotnického zařízení

 

Přihlásit se