GALENICKÉ FORMY

Galenické formyPRAVIDLA PRO VÝBĚR EMULZE (masťového základu)

 • typ kůže - mastná, suchá, zanícená, mokvající, hyperkeratotická
 • fáze onemocnění - akutní, subakutní, chronická
 • lokalizace (místo aplikace) - tvář, trup, kštice, ohybové části (předloktí, třísla, meziprstí)
 • rozsah postižení - malé plochy (boltce, dlaně), velké plochy (trup, bérce)
 • compliance - přijatelnost (není nezbytné, aplikovat bílé pasty a fialku na viditelné části těla a omezovat pacienta...!)

EMULZE PŘÍMÁ - O/V - olej ve vodě:

 • HYDROFILNÍ TYP - převládá voda
 • nízký až střední obsah lipidů Olej ve vodě

Nejznámější emulzí tohoto typu je mléko.

VHODNÝ PRO:

 • mastný typ kůže
 • akutní + zanícené
 • mokvající projevy

GALENICKÉ FORMY - O/V - olej ve vodě: 

 • krém
 • hydrolotio
 • emulzní gel
 • hydrofilní emulze 

POUŽITÍ: 

1. MALÉ PLOCHY - KRÉM 

2. VELKÉ PLOCHY - HYDROLOTIO

EMULZE OBRÁCENÁ - V/O - voda v oleji:

 • LIPOFILNÍ TYP - převládají lipidy (tuky)Voda v oleji
 • nízký obsah vody

Nejznámější emulzí toho typu je máslo.

VHODNÝ PRO:

 • suchý typ kůže
 • chronicky suchá kůže
 • hyperkeratóza 

GALENICKÉ FORMY - V/O - voda v oleji: 

 • mast
 • mastný krém
 • lipolotio
 • lipofilní emulze

POUŽITÍ: 

1. MALÉ PLOCHY - MASTNÝ KRÉM

2. VELKÉ PLOCHY - LIPOLOTIO

MAST 

skládá se z masťového základu,  léčivých a pomocných látek.

Masťový základ je nejdůležitější součást masti jako léčivého přípravku a na jeho vlastnostech závisí kvalita přípravku.

Vlastnosti masťového základu:

 • dobrá roztíratelnost
 • nesmí dráždit pokožku
 • dostatečná chemická a fyzikální stálost
 • nesmí reagovat s účinnými nebo pomocnými látkami
Přihlásit se