Jak získám registraci?

Jestliže chcete získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu /registraci/ v oboru např. zdravotní laborant, musíte splnit podmínky stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Je nutné podat žádost o vydání osvědčení s kolkem v hodnotě 100,- Kč a doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SZŠ. Žádost naleznete na http://www.nconzo.cz/web/guest/formulare1

Vzhledem k tomu, že jste získala odbornou způsobilost na SZŠ, musíte k žádosti o vydání osvědčení kvýkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu doložit 3 roky výkonu povolání minimálně v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby za celou profesní činnost, z toho minimálně 1 rok výkonu povolání v příslušném oboru v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby z období posledních 10ti let od data podání žádosti.

Další informace čtěte na Medical Tribune CZ, článek je publikován na základě dotazu a odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu NCONZO. 

Zdroj: www.tribune.cz 

Přihlásit se