Vitamín C

Vitamin C - historie

KYSELINA ASKORBOVÁ – nezbytný vitamin pro zdraví člověka

Kyselina askorbová vzniká z derivátu glukózy, krevního cukru, působením enzymu gulonolakton-oxidázy. Tento enzym postrádá člověk, primáti, někteří netopýři, morčata, někteří ptáci a bezobratlí. Takže je pro člověka kyselina askorbová vitaminem – látkou, jejíž přívod v potravě je pro zdraví nezbytný.

Vitamín C (řidčeji kyselina askorbová) je ve vodě rozpustná živná látka (živina) a vitamín nezbytný k životu a udržení tělesného zdraví, v lidském těle plní vitamín C mnoho důležitých funkcí. Je citlivý na teplo a vysoce citlivý na oxidaci. Jeho přesný chemický název je kyselina L-askorbová neboli L-enantiomer (optický izomer, optický antipod) kyseliny askorbové, její sumární vzorec je C6H8O6.

  Ascorbic acid

Většina zvířat a rostlin si syntetizuje tento vitamín sama a nepotřebuje žádné jeho přídavky. Na celém světě se tak nedokážou přirozenou cestou zásobovat vitamínem C pouze člověk, některé druhy primátů, morčata, kapybara, indický netopýr, mezi ptactvem pak červení bulbulové a z vodní říše pstruh duhový a losos.

NEDOSTATEK VITAMÍNU C (HYPOVITAMINÓZA C):

V moderní civilizaci je lidský organismus permanentně ohrožován tzv. oxidativním stresem. To je stav, při kterém v těle vzniká (například vlivem znečištěného ovzduší, různých typů záření, při duševním a fyzickém vyčerpání, při dlouhodobých zánětech, po aplikaci cytostatik a ozařování a při nádorových onemocněních) nadměrné množství tzv. kyslíkových radikálů – agresivních látek, které působí destruktivně na tkáně a jsou příčinou řady chorob.

 

Vitamin CVitamin C má zásadní a nenahraditelnou roli při potlačování oxidativního stresu. Navíc je nezbytný pro normální průběh důležitých biochemických reakcí, např. detoxikaci cizorodých látek v játrech, správný metabolizmus tuků, podílí se na tvorbě kolagenu (důležitého např. pro klouby a stěny cév), blokuje tvorbu karcinogenů, podporuje imunitní pochody a funkci mozku, podporuje vstřebávání železa, což je důležité pro tvorbu a funkci červených krvinek.

Vitamin C si lidský organismus nedokáže vytvářet, a proto je třeba jej tělu dodávat. Pokud je hladina vitaminu C v těle nízká, hrozí nebezpečí vzniku onemocnění způsobených buď oxidativním stresem, nebo chyběním vitaminu C pro uvedené chemické reakce (například syntézu kolagenu). Absolutní nedostatek vitaminu C vyvolává nemoci označované jako kurděje (skorbut). Touto chorobou (projevuje se např. krvácením, chudokrevností, poruchou hojení ran) trpěli námořníci při dlouhém pobytu na moři s nedostatečným přísunem potravin s obsahem vitaminu C. Ale již při částečném, tzv. subklinickém nedostatku vitaminu C, dochází k rozvoji nebezpečných změn v těle, např. se zvyšuje koncentrace škodlivého LDL-cholesterolu, což je rizikové pro srdce a cévy, a rozvíjí se oxidativní stres, který je spoluzodpovědný za vznik chronických zánětů (např. revmatoidní artritidy), které jsou příčinou vzniku alergií, depresivních poruch, osteoporózy, opakujících se infekcí, nádorových onemocnění, ale i syndromu vyhoření a chronického únavového syndromu.

ZÁSADNÍ ROLE VITAMÍNU C V PREVENCI:

Částečný deficit vitaminu C negativně ovlivňuje organizmus, pokud jde o dlouhodobé zdraví. Vitamin C je zapotřebí např. pro prevenci cévních a nádorových onemocnění, doporučována je koncentrace vitaminu C v plazmě minimálně ve výši 0,9 mg/dl, což odpovídá dennímu příjmu 100-200 mg vitaminu C.

Vysokodávkovaný vitamín C

Ovšem u chorob, které vznikají díky oxidativnímu stresu a z toho plynoucího chronického zánětu, kdy je v těle nadměrné množství volných kyslíkových radikálů, je požadováno mnohem větší množství vitaminu C, neboť vitamin C je spotřebováván při neutralizaci velkého množství kyslíkových radikálů. Při podání vitaminu C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze uvedených fyziologických (biochemických), nikoli však léčivých účinků. Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi 10-15krát vyšší koncentraci, čehož je možné docílit dávkou v řádu gramů pouze nitrožilním podáním, a to formou vysokodávkované infuze vitaminu C. Intravenózní infuze vytváří v krvi koncentraci vitaminu C, která působí nejen preventivně, ale také terapeuticky, v dávce 0,1 g/kg tělesné hmotnosti působí především imunomodulačně a protizánětlivě, a jak ukazují poslední studie v onkologii, v dávce 0,75 - 1,5 g / kg tělesné hmotnosti selektivně tumor-cytotoxicky.

 

Kyselina askorbová (vitamín C) je pro lidský organismus nezbytná a velmi důležitá:

 • Je velmi účinným antioxidantem.
 • Má protizánětlivé účinky.
 • Velmi důležitá v profylaxi – infekce, alergie, kardiovaskulární choroby, diabetes a ostatní onemocnění.
 • Antioxidační funkce podporuje imunitu a ve farmakologických dávkách má protinádorový účinek.  
 • Má velmi pozitivní vliv na elasticitu kůže a tvorbu kolagenu.
 • Uplatňuje se při hojení ran a integrity pojivové tkáně.
 • Napomáhá vstřebávání železa.
 • Má specifickou úlohu v boji proti infekci.
 • Je důležitá u cévních a kardiovaskulárních onemocnění.
 • Má vliv na průběh alergií.
 • Ve větších dávkách je nutná při hojení zlomenin. 

K léčbě chronických zánětů vzniklých z oxidativního stresu, je zapotřebí až 15krát větší koncentrace vitaminu C v krvi oproti „normální“ koncentraci. Této koncentrace vitaminu C je možno dosáhnout pouze nitrožilním podáním infuze, protože podáním perorálním – kvůli omezené transportní kapacitě mezi střevní stěnou a krevní plazmou – nelze potřebné koncentrace v krevní plazmě docílit. Oxidativní stres hraje důležitou roli při zánětech dýchacího ústrojí, při alergiích, kardiovaskulárních a autoimunitních chorobách (např. revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, Crohnova choroba ad.) a také u nádorových onemocnění. Podáním gramových dávek vitaminu C v infuzi se rozšiřuje paleta možností léčby těchto onemocnění.

Infuzní vysokodávkovaný vitamín C

Někteří odborníci charakterizují podávání vysokodávkovaného vitaminu C jako „zapomenutý poklad ve farmakoterapii“. Tato metoda totiž byla v osmdesátých letech minulého století používána, pak postupně pozapomenuta kvůli neznalosti farmakologických vlastností vitaminu C, a až v nedávné době s jejich objasněním a také s objevem zásadní důležitosti oxidativního stresu při vzniku onemocnění a roli, kterou v ovlivnění tohoto stresu hrají vysoké hladiny vitaminu C, byla tato perspektivní metoda znovu na základě rostoucího množství odborných argumentů znovuobjevena.

Její účinnost dokládá stále rostoucí množství studií např. v onkologii, kardiologii, revmatologii, alergologii ad.

 

INFUZNÍ APLIKACE VYSOKODÁVKOVANÉHO VITAMÍNU C - VÝZNAMNÝ PROSTŘEDEK PREVENCE A TERAPIE:

 

Preventivní a terapeutické podávání vitaminu C je založeno na účinku, který je závislý na dávce. Infuzní podání vitaminu C v nutriční dávce 0,1–0,6 g/kg tělesné hmotnosti (tedy v jednorázové dávce zhruba 7,5 g) zajišťuje prosperitu pro imunitní, nervový a kardiovaskulární systém. Infuzní podání této dávky vitaminu C je v dnešní době v důsledku psychického i fyzického vyčerpání organismu zcela namístě, jelikož při nedostatku vitaminu C je organismus vyčerpáván oxidativním stresem, který oslabuje imunitní systém, což se projeví v první řadě zvýšenou vnímavostí k infekcím (včetně chřipky a nemocí z nachlazení, únavového syndromu). Ovšem v případě dodání vitaminu C buňky imunitního systému (leukocyty) cíleně vychytávají vitamin C, který zvyšuje jejich aktivitu; jedná se o podporu vrozené imunitní reakce.

Infuzní podání vitaminu C

 

K léčbě chronických zánětů vzniklých z oxidativního stresu, je zapotřebí až 15krát větší koncentrace vitaminu C v krvi oproti „normální“ koncentraci. Této koncentrace vitaminu C je možno dosáhnout pouze nitrožilním podáním infuze, protože podáním perorálním – kvůli omezené transportní kapacitě mezi střevní stěnou a krevní plazmou – nelze potřebné koncentrace v krevní plazmě docílit. Oxidativní stres hraje důležitou roli při zánětech dýchacího ústrojí, při alergiích, kardiovaskulárních a autoimunitních chorobách (např. revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, Crohnova choroba ad.) a také u nádorových onemocnění. Podáním gramových dávek vitaminu C v infuzi se rozšiřuje paleta možností léčby těchto onemocnění.

INDIKACE A DOPORUČENÍ K INFUZNÍ LÉČBĚ VITAMÍNEM C:

 • OPAKOVANÉ INFEKCE – chřipky, kašle, rýmy, záněty horních cest dýchacích, záněty plic
 • PSYCHICKÉ PORUCHY
 • PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ - včetně syndromu vyhoření
 • FYZICKÁ NÁMAHA – včetně sportu
 • METABOLICKÝ SYNDROM – obezita, cukrovka
 • DIETNÍ REŽIM - podpora imunity při hubnutí
 • SNÍŽENÍ ÚNAVY – včetně únavového syndromu
 • STRES
 • POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
 • ALERGIE
 • ZLEPŠENÍ NÁLADY
 • ZÍSKÁNÍ ENERGIE
 • REVMATICKÉ CHOROBY – bolesti kloubů
 • AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ – revmatoidní artritida, Crohnova choroba, Roztroušená skleróza, atd.
 • DERMATOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ – atopická dermatitida, psoriáza, opar
 • NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ – v jakémkoli stádiu

 

Infuzní podání vitaminu C dokáže některé nádorové bunky usmrtit, zatímco zdravé buňky chrání. Tento selektivní účinek je ve farmakologii výjiméčný, protože radio a chemoterapie i cílená biologická léčba působí toxicky na oba typy buněk. Jinými slovy řečeno, infuzní vitamin C podporuje základní protinádorovou léčbu v místě nádoru, protože stejně jako chemoterapeutikum působí na nádorovou buňku efektem prooxidačním. Ovšem současně chrání svým antioxidačním efektem okolní zdravé buňky. Zmíněná terapie tedy přispívá k cílené likvidaci nádorových buněk a nadto působí proti metastazování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se). 

Askorbát sodný 

Infuzní terapie vitaminem C je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský předpis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní kúra, mohou kontaktovat svého onkologa, specialistu či praktického lékaře, jelikož tuto terapii může předepsat každý lékař.

Léčba infuzním vitaminem C není v současnosti pojišťovnami hrazena. V případě zájmu o tuto proceduru vyhledejte nejbližší infuzní centrum či stacionář. Infuzní terapie vysokodávkovaným vitamínem C trvá cca 30 minut a je zpravidla podávána odborně proškolenou zdravotní sestrou v rámci ambulantního provozu, takže neomezuje osobní či pracovní harmonogram klienta. 

(Zdroj: Edukafarm, InPharm, Wikipedie)

 


     Vitamín C - infuzní terapie 
CENTRA APLIKUJÍCÍ VYSOKODÁVKOVANÝ VITAMÍN C 

ÚSTECKÝ KRAJ

AdresaNázevTelefonEmail
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.        
Masarykova 92
Infuzní oddělení          477 102 132       

 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

 

AdresaNázevTelefonEmail
Centrum pro terapii osteoporózy, Karlovy Vary
Fibichova 764/2b
MUDr. Miroslav Vdoviak
Interní lékařství
353 220 418  
Karlovy Vary-Stará role
Školní 736/9
MUDr. Danuše Mikeschová
Praktické lékařství
Interní ambulance
353 565 426 mudrmikeschova@atlas.cz  
Mariánské Lázně
Tepelská 867/3A
MUDr. Miroslav Rous
Praktické lékařství
373 700 899, 774 118 313 www.mudrrous.cz  
Sokolov
Tovární 2093
MUDr. Zdeněk Vlasák
Praktické lékařství
352 614 141 dr.vlasak@seznam.cz  
Přihlásit se