1. PODZIMNÍ KONFERENCE Karlovy Vary

Vážení přátelé, partneři a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na první ročník odborné lékařské konference v Karlových Varech.

POD ZÁŠTITOU:

1. ODBORNÁ SPOLEČNOST PRAKTICKÝCH DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ ČLS JEP

2. ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA

3. ČESKÁ ASOCIACE SESTER

ODBORNÝ GARANT: MUDr. Alena Šebková, regionální zástupkyně OSPDL ČLS JEP KV

KOORDINÁTOR AKCE: MUDr. Zdeňka Růžičková

TERMÍN KONÁNÍ AKCE:  dne 20. 11. 2011 od 10,00 - 20,00 hodin

REGISTRACE: od 10,00 - 10,30 hodin

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: ROZHLEDNA DIANA Karlovy Vary

  • Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, dle Stavovského předpisu č. 16. Akce je garantována ČLK, zařazena do kontinuálního vzdělávání lékařů a ohodnocena příslušným počtem kreditů.
  • Akce je určena pro lékárníky a asistenty, je akreditována Českou lékárnickou komorou a ohodnocena kredity.
  • Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání NZP (nelékařských zdravotnických povolání), a na základě souhlasu uděleného Českou asociací sester, ohodnocena příslušným počtem kreditů.

Konference je určena pro obory: 

  • Zdravotní sestra
  • Porodní asistentka
  • Zdravotnický záchranář
  • Zdravotní laborant
  • Farmaceutický asistent
  • Dentální hygienista
  • Zubní technik

Rozsah přednášek: Pediatrie, Dermatologie, Alergologie, Gynekologie a porodnictví, Farmakologie, Primární péče.

Na závěr konference obdrží všichni účastníci certifikát s příslušným kreditním ohodnocením:

ČESKÁ ASOCIACE SESTER - ohodnocení: 4 kreditní body

ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA - ohodnocení: 16 kreditních bodů

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA - ohodnocení: 11 kreditních bodů

 

Přihlásit se