ZÁKONY VYDANÉ MZČR - NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY

zákon č. 96/2004 Sb.

O nelékařských zdravotnických povoláních

  • zákon č.189/2008 Sb., Sbírka zákonů č. 339/2008/ ve znění pozdějších předpisů novelizován
  • účinnost od 1. 7. 2008

 

vyhláška č. 4/2010 Sb.,

O kreditním systému

  • změna vyhlášky č. 321/2008 Sb. a vyhláška č. 423/2004 Sb.
  • ve znění pozdějších předpisů novelizována
  • účinnost od 1. 2. 2010

vyhláška č. 424/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

O zdravotnických činnostech

vyhláška č. 189/2009 Sb., /1. 7. 2009/ ve znění pozdějších předpisů

O zkouškách k vydání osvědčení

nařízení vlády č. 184/2009 Sb., /1. 7. 2009/ ve znění pozdějších předpisů

O stanovení výše úhrad za zkoušky

nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

O oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Přihlásit se