NCO NZO

NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ 

Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen registr) zpracovává jednotlivé žádosti. Údaje z této žádosti budou využity pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo jeho prodloužení a k zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 72 zákona č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O zapsání do výše citovaného registru zdravotnický pracovník již nežádá, po vydání osvědčení bude automaticky do registru zapsán a tedy oprávněn používat označení „Registrovaný/á".

  • Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému.
  • Centrum plní úkoly správce a zpracovatele registru.
  • Na vedení registru a na zpracování osobních údajů z registru se vztahují zvláštní právní předpisy.

Informační telefonní linka 543 559 354 v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hodin.

Veškeré dotazy související s Registrem adresujte na poštovní alias registr@nconzo.cz.

KONTAKTY:

: 00023850
DIČ: CZ00023850
Banka: KB Brno, číslo účtu: 87439621/0100

Poštovní spojení:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6, 603 00 Brno

____________________

Telefony, fax:

543 559 111 - Ústředna
543 211 177 - centrální faxová linka

543 559 353 - informační linka registru
543 559 354 - informační linka registru
543 559 358 - informační linka registru
543 559 359 - informační linka registru

543 559 501 - sekretariát ředitelky
543 559 503 - sekretariát pedagogické náměstkyně
543 559 511 - sekretariát náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu
543 559 251 - sekretariát ekonomického náměstka
543 559 553 - uznávací jednotka – detašované pracoviště MZ ČR
543 559 352 - zkouška k vydání osvědčení

Zřízené poštovní aliasy:
registr@nconzo.czkontakt s pracovištěm registru zdravotnických pracovníků
doskolovak@nconzo.cz – základní kontakt s NCO NZO
protikorupce@nconzo.cz - protikorupční e-mailová adresa
student@nconzo.cz – kontakt s oddělením vzdělávacích akcí
specializace@nconzo.cz – kontakt s oddělením specializačního vzdělávání a evidence
tiskarna@nconzo.cz – kontakt s tiskárenským střediskem NCO NZO
prodejna@nconzo.cz – kontakt s prodejnou skript a dalších publikací NCO NZO
info@knihovna.nconzo.cz – kontakt se specializovanou knihovnou NCO NZO
zkouska@nconzo.cz – zkouška k vydání osvědčení
webmaster@nconzo.cz – administrátor www stránek

U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu platných ke dni 22. dubna 2011, se doba platnosti prodlužuje o 4 roky.
O toto „automatické" prodloužení platnosti osvědčení, které nastává ze zákona, se nežádá. V Registru nelékařských zdravotnických pracovníků je elektronicky technickým opatřením zabezpečeno promítnutí prodloužení jejich platnosti.

Ministerstvo zdravotnictví jej nebude individuálně potvrzovat (zejm. nikoli vydáváním dodatečných potvrzení), neboť v případě, že nastane potřeba ověřit si údaje ve vztahu k novele (např. u krajských úřadů, pojišťoven…), lze pro tyto účely využívat on-line náhled registru.

Ostatní informace na stránkách NCONZO www.nconzo.cz

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU - formát PDF

POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI - formát PDF 

Přihlásit se