DENTÁLNÍ HYGIENISTA

Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků

§ 16 DENTÁLNÍ HYGIENISTA

(1) Dentální hygienistka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může
a) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu,
b) stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost,
c) provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.
 
(2) Dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře může provádět profylaxi onemocnění ústní dutiny včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména může
a) provádět v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti,
b) provádět otisky chrupu,
c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály,
d) odstraňovat subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby,
e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky,
f) provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní,
g) provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy,
h) informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.
 
(3) Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře může
a) provádět pečetění fisur,
b) aplikovat povrchovou anestézii pro povrchové znecitlivění dásní.
 
(4) Dentální hygienistka může provádět pod odborným dohledem zubního lékaře činnosti zubní instrumentářky podle § 37.
Přihlásit se