Zákon č. 96/2004 Sb.

Zákon č. 96/2004 Sb. ze dne 4. února 2004

O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Změna: 125/2005 Sb.

Změna: 111/2007 Sb.

Změna: 124/2008 Sb., 189/2008 Sb.

Změna: 227/2009 Sb.

Změna: 105/2011 Sb.

Změna: 346/2011 Sb.

Změna: 375/2011 Sb.

Změna: 126/2016 Sb.

Změna: 183/2017 Sb.

Změna: 201/2017 Sb.

Přihlásit se