BURNOUT - vyhoření

aneb, když andělům polámou křídla...

Vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu, a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Od deprese nebo obyčejné únavy se syndrom vyhoření liší hlavně tím, že se vztahuje výhradně na danou krizovou oblast a jeho součástí jsou hlavně pochybnosti o smyslu své práce. 

PŘÍZNAKY VYHOŘENÍ:

1. Osobní

 • sklíčenost
 • bezmocnost
 • soukromé konflikty
 • negativní postoj k sobě
 • cynismus a nespokojenost
 • zapomínání a nesoustředěnost
 • popudlivost-nechuť až agresivita
 • ztráta reality, stažení, úniky do fantazie

2. Pracovní

 • negativní postoj k práci
 • pocit nedostatku uznání
 • lhostejnost k ostatním lidem
 • snížená ochota pracovat s lidmi
 • negativní postoj ke svému okolí
 • ztráta nadšení-lhostejnost k práci

3. Fyzické

 • únava
 • potíže s jídlem
 • vysoký krevní tlak 
 • potíže se spánkem

KOHO SE VYHOŘENÍ TÝKÁ:

Teoreticky může syndrom vyhoření postihnout kohokoli.

Z hlediska druhu práce jsou nejpravděpodobnějšími kandidáty na burnout lidé, kteří pracují s jinými lidmi.

Profese, které jsou spíše posláním, než zaměstnáním či povoláním:

 • policisté
 • právníci
 • psychologové
 • učitelé a lektoři
 • sociální pracovníci
 • nižší i vyšší zdravotnický personál

Také lidé, v jejichž profesi je převládající komunikace s jinými lidmi:

 • manažeři  
 • novináři
 • pracovníci infolinek
 • řídící letového provozu

CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? PREVENCE!

  1) kvalitní mezilidské vztahy

  2) sociální podpůrná síť - existence blízkých lidí, kteří mohou poskytnout pomoc

  3) neradit, ale být schopen aktivního naslouchání 

  4) povzbuzování a emocionální pomoc v krizových situacích

  5) workshopy - utváření skupin pracovníků různých profesí, které jsou ohrožené  

  6) otevřená diskuze - řešení problému ihned 

  7) podpora zaměstnavatele - informace o práci, pochvala, zhodnocení, komunikace

  8) podpora kolektivu - pochopení, komunikace, dobré vztahy

  9) relaxace a odpočinek

10) vyhraněný čas na rodinu

11) vyhraněný čas na koníčky, přátele a na sebe !

12) informovanost o problematice syndromu vyhoření...!

 

Přihlásit se