AUSTRALSKÁ NORMA

Australská norma je renomovaná a standardizovaná metoda měření UVA.

Ochrana před UVB zářením - SPF (Sun protecting factor).

Ochrana před UVA zářením - Australská norma.

SPF a Australská norma nemusí být přímo úměrné. Vysoký stupeň ochrany v UVB spektru, který je často uváděn na výrobcích, zcela a zřetelně nedefinuje výšku absorbce, kvalitu či přesnou hodnotu ochrany. Nezaručuje nám na první pohled, přesnou výšku ochrany v UVA spektru záření a naopak. Vyvážený stupeň ochrany v UVB a UVA spektru vyjadřuje kritická vlnová délka.

Změny na kůži způsobené pravidelným působením UVA záření se projeví později, až po letech. V porovnání s měřením UVB je proto složité experimentálně změřit hodnotu ochrany UVA in vivo. Australská norma (schválená regulačním úřadem jako AS 2604:93) je renomovaná metoda měření UVA - in vitro. Tato metoda nám umožňuje určit, jaké množství UVA záření dokáže přípravek (krém) absorbovat. Přesně definovaná procedura používá fotometrické měření, a výsledný údaj o ochraně před UVA, je vyjádřen v procentech.

Produkty, které si kladou za cíl splnit tento přísný standard, musí absorbovat minimálně 90 % UVA záření.

Závěr: produkt splňuje australskou normu tehdy, pokud v rozsahu vlnových délek 320-360 nm, propustí nanejvýš 10 % záření!!!     

Přihlásit se