UV INDEX

Popsat intenzitu slunečního záření pro konkrétní lokalitu není právě jednoduché. V úvahu bereme více faktorů jako např. zeměpisná poloha, roční a denní doba, oblačnost, nadmořská výška nebo množství ozónu. Stanovit intenzitu UV záření vyžaduje sérii měření a výpočtů. Naštěstí existují nástroje, pomocí kterých se dá intenzita UV záření relativně srozumitelně a jasně vyjádřit. Jedním z nich je UV index.

UV index je mezinárodně uznávaný způsob měření intenzity ultrafialového záření vyzařovaného sluncem, na konkrétním místě a v konkrétním čase. Jeho výpočet na základě měření vykonávají certifikované autority. V České republice to je např. Český hydrometeorologický ústav. 

UV index dosahuje maximální hodnoty kolem poledne v letním období. Denní a roční chod souvisí s délkou dráhy slunečních paprsků v atmosféře – čím je dráha kratší, tím je UV záření méně pohlcováno atmosférickým ozónem. Jde o jednoduchou číselnou škálu (0 až 11+) vyjadřující aktuální denní intenzitu slunečního UV záření.

Vzhledem k tomu, že metoda výpočtu UV indexu je akceptována mezinárodně, je možno na základě výsledných hodnot porovnat „české" a např. „australské" slunce. V lednu dosahuje v Melbourne (Vaustrálii vrchol léta) UV index 10. V závěru loňského června se v Čechách UV index vyšplhal k hodnotám 8,5 – 9,5.

Přihlásit se