PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Dle zákona MZČR je nutno podat žádost o prodloužení registrace, nejpozději 60 dnů, před jejím vypršením.

1. Podmínkou podání žádosti je splnění délky praxe a 40 kreditních bodů za celoživotní vzdělávání.

ZÁPOČET VÝKONU POVOLÁNÍ - DÉLKA PRAXE (absolventi SZŠ a fyzioterapeuti): Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání rozumí výkon povolání v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Pokud zdravotnický pracovník vykonává povolání v rozsahu nižším než stanovená týdenní pracovní doba (čili v úvazku 0,5 – 0,99), potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje. Výkon povolání v úvazku nižším než polovina stanovené týdenní pracovní doby (čili v úvazku 0,49 a méně) není výkonem povolání pro účely započtení zdravotnické praxe a nemůže být akceptován.

2. Žadatelé, kteří se rozhodnou nahradit výkon povolání nebo kredity z posledních 6 let zkouškou, přiloží k žádosti prostou kopii dokladu o složení zkoušky.

3. Podání žádosti se počítá ode dne, kdy byla správnímu orgánu žádost doručena. ________________________________________________________

NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

tel. č.:  543 559 358

e-mail: registr@nconzo.cz

Žádost s přiloženými doklady zasílejte na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví

Uznávací jednotka Brno

„REGISTRACE“

Vinařská 6

603 00 Brno

Závěrem malá rada:

  1. Podávejte žádost o prodloužení včas! Dle zákona - 60 dnů - pozor na čas potřebný k doručení. Podávejte žádost o prodloužení raději s předstihem - dříve, než stanovil zákon! 
  2. Pro Vaše pohodlné vzdělávání můžete využít naší E-LEARNINGovou studovnu.
Přihlásit se