Česká komora nelékařů (ČKN)?

Chtějí mít podobnou stavovskou organizaci, jako mají lékaři, zubaři a lékárníci?

Česká komora nelékařů (ČKN) by mohla začít fungovat od příštího roku. Novinářům to řekla šéfka České asociace sester Dana Jurásková.

V Česku působí 155.000 pracovníků v nelékařských profesích. O vzniku jejich vlastní stavovské komory začali jednat představitelé 26 jejich profesních sdružení. Podmínky pro působení nelékářů upravuje od roku 2004 zákon. Nyní se připravuje jeho novela.

"Nelze komunikovat se 30 subjekty. Jsme připraveni spolupracovat a postupovat společně," uvedla Jurásková.

Na vzniku komory se podle ní loni v červnu shodly všechny organizace nelékařů kromě jediné, a to sdružení klinických psychologů. Jurásková uvedla, že by komora mohla začít pracovat od ledna 2013.

Novela o podmínkách výkonu nelékařských povolání by měla začít platit od dubna příštího roku. Právě o podobě zákona a o úpravě komory v něm chce přípravný výbor s ministerstvem zdravotnictví jednat. Komora by podle Juráskové měla dohlížet na dodržování odborných i etických pravidel v jednotlivých profesích. O podmínkách a práci nelékařů by chtěla vyjednávat nejen s ministerstvem, ale i s kraji a zdravotními pojišťovnami. Poskytovat by měla znalecké posudky a odborná stanoviska. Hájit by měla také zájmy svých členů, a to třeba ve sporech u soudů. Na starost by mohla mít i celoživotní vzdělávání.

Zatím není jasné, zda členství v chystané stavovské organizaci nelékařů bude povinné jako u lékařů, zubařů a lékárníků. Ti mohou s pacienty v Česku pracovat jen tehdy, pokud jsou členy svých komor. Podle Juráskové bude záležet na tom, jaké ČKN dostane pravomoci a kompetence.

Šéfka asociace sester dodala, že všechny organizace bez ohledu na velikost své členské základny budou mít v komoře stejně silný hlas.

Informace o postupu a přípravách chce výbor komory nelékařů zveřejňovat. Provozovat k tomu bude třeba portál www.nelekari.cz, který by měl začít fungovat v únoru.

Následující článek vybíráme v rámci monitoringu médií.
Zdroj článku: ktk - ČTK

Nechceme jen tiše přihlížet

Informace o vznikající komoře nelékařů jsou chaotické a nepřesné. Mnozí nelékaři vůbec netuší, co se vlastně chystá. O to víc budou nejspíš překvapeni výsledkem, míní Iva Řezníčková, garant sekce nelékařů při Odborovém svazu zdravotnictví.

Stále častěji se hovoří a píše o nově vznikající KOMOŘE NELÉKAŘŮ. Informace jsou chaotické, nepřesné a mnohdy i protichůdné.

Mnozí nelékaři vůbec netuší co se vlastně chystá, a popravdě je to často bohužel ani nezajímá. O to víc budou nejspíš překvapeni výsledkem, vůbec pokud se nakonec rozhodne o povinném členství v komoře.

Sekce nelékařských pracovníků už v létě loňského roku reagovala na první informace týkající se vzniku komory a společně s vedením Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR jsme požádali, aby náš svaz měl zastoupení v pracovním týmu k novele zákona 96, jejíž součástí je i vznik zmiňované komory. Odesláno bylo také jednoznačné zamítavé stanovisko ke vzniku povinné komory. Odpověď nepřišla žádná. Dnes už víme proč.

Stejný pokus, jen možná o něco razantnější, učinila Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP). Hlasováním prý byly její zástupci vyloučení z přípravného týmu a to z jasného důvodu: „odbory mezi sebou nechceme!“ Takové jednání se nám v demokratické společnosti skutečně nelíbí.

Zdravotnické odbory v minulosti opakovaně připomínkovaly veškeré odborné předpisy, normy a legislativní návrhy týkající se zaměstnanců ve zdravotnictví. Těm stejným zaměstnancům (potažmo našim členům) dnes hrozí, že bude na bázi malé platformy (všechny odborné společnosti dohromady nezastupují ani pětinu zdravotníků) vytvořena přímo ze zákona komora k jejímuž statutu, pravomocem a fungování – povinné/nepovinné členství, se velká část z nás nebude mít šanci vyjádřit... Zase O NÁS BEZ NÁS?

V přípravném pracovním týmu jsou údajně zastoupeny všechny současné profesní společnosti. Skutečným iniciátorem všeho dění je ale Česká asociace sester.

Ostatně její předsedkyně Dana Jurásková se opět stala jakousi „samozvanou mluvčí“ všech zdravotníků. Na nedávné tiskové konferenci jsme se dozvěděli, že komora by měla vzniknout od roku 2013, její ambice jsou tak velké (a tím pádem nesplnitelné) že by jí i Česká lékařská komora mohla tiše závidět.

Osobně si myslím, že jde jen o účelové tvrzení k přesvědčení zdravotníků k členství v situaci, kdy ČAS ztrácí tisíce členů a to především po loňských a letošních stanoviscích podporujích jménem všech sester ministra zdravotnictví Leoše Hegra a zasahujících do kompetencí odborů (akce „Děkujeme odcházíme“ a další platové dohody).

O údajném názoru a přesvědčení sester a ostatních nelékařů, kteří prý na rozdíl od lékařů zodpovědně chápou špatnou ekonomickou situaci státu a žádné zvýšení platů a mezd nepožadují,si dovoluji velmi pochybovat...

Pokud jsou platy a mzdy doménou odborů, a podle tvrzení přípravného výboru komory máme každý jakési své „mantinely“ a kompetence, kdo dovolil ČASu zasahovat v minulosti opakovaně do jednání odborů?

Mnozí nelékaři si navíc představují, že slibovaná silná a jednotná komora bude kromě legislativních norem ke zlepšení podmínek zaměstnanců a vzdělávání (které má být její doménou) bojovat také za lepší odměňování zaměstnanců. Skutečně bude? A pokud ano, kdo jim k tomu dal mandát? Na už zmiňované tiskové konferenci padla slova o jednotné představě fungování komory všech odborných společností.

Jak je tedy možné, že mnoho těchto společností na svých webech nemá žádné informace a komora záchranářů dokonce okamžitě v reakci vydala nesouhlasné prohlášení? A v letním vnitřním připomínkovém řizení byla většina proti vzniku komory?

Zase se tu manipuluje s veřejným míněním a také s námi, zaměstnanci... Ostatně od ředitelky Juráskové ani nic jiného očekávat nemůžeme. Už to, že zaměstnance zastupuje zaměstnavatel a ještě vysoce postavený člen politické strany, je víc než úsměvné.

Nemůžeme dnes vědět jak to vše nakonec dopadne, každopádně historie nás naučila, že vše u čeho se pohybuje p. Jurásková nikdy nebylo zdravotníkům ku prospěchu. O to větší jsou naše pochybnosti. Dále se proslýchá, že komora nelékařů bude sice první rok nepovinná pro uklidnění emocí, ale novelou zákona se poté stane povinnou!

Nechceme být povinně členy žádného sdružení, a už vůbec ne takového, u jehož vzniku nikoho náš hlas nezajímal!

Některé kolegyně si dovolily oslovit prostřednictvím webu ČAS a požádat o informace a případnou možnost vlastního vyjádření stanovisek a připomínek. Bylo jim odpovězeno, že když nejsou v ČASu nemají do toho strkat nos.

Probíhá takto i diskuse v přípravné skupině? Kdoví...

Nepřekvapilo by nás to. Zajímají nás zkušenosti a informace od zúčastněných odborných společností. 80% nelékařů není zastoupeno nikde a odbory za ně hovořit nesmí. Co tedy vlastně smíme?

Jak je zmíněno výše, doménou komory má být vzdělávání nelékařů včetně registrací. Tuto činnost (a finance) by měla převzít od NCO NZO v Brně. Podle prvních informací to vypadá tak, že pouze člen komory bude moci získat oprávnění k výkonu činností bez odborného dohledu. V konečném důsledku bude tedy členství stejně pro většinu z nás povinné, byť by bylo zákonem upraveno jako dobrovolné... Roční poplatky rozhodně také nebudou symbolické.

Chceme si to nechat líbit? Budeme zase stát opodál a jen přihlížet?

Vyzýváme všechny nelékaře, věnujte vzniku komory pozornost, pište nám svoje názory, podněty a případné informace z odborných společností v nichž jste členy. Celou problematikou se opakovaně zabývá i výkonná rada Odborového svazu.

Za pár měsíců obdrží Odborový svaz zdravotnictví a soc. péče ČR v rámci připomínkového řízení legislativní návrhy ke vzniku komory. Naše sekce se k nim bude určitě vyjadřovat. Pokud by mezi vámi byla většina těch, kterým se současná situace a plánované změny nelíbí, zvažme způsob společného vyjádření našeho nesouhlasu. Musí nás být hodně slyšet dřív než bude pozdě!

autor: Iva Řezníčková/ garant sekce nelékařů
Odborový svaz zdravotnictví a soc. péče ČR

Zdroj: www.tribune.cz

Přihlásit se