Vydání Osvědčení od roku 2008

NOVELA ZÁKONA

Dne 22. 4. 2011, pod číslem 105/2011 Sb. nabyla účinnosti tzv. „Malá novela zákona č. 96/2004 Sb."

AKTUÁLNÍ ZMĚNY:

1. Registrace
  • U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, se doba platnosti prodlužuje o 4 roky.
  • Prodloužení bude provedeno automaticky – není potřeba žádat.
  • Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti zákona se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona /Rozhodnutí bude vydané na období 6 let, ale v on-line náhledu se automaticky prodlouží/.
2. Poplatky
  • Poplatek za vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení se snižuje z 500,- Kč na 100,- Kč.
  • U žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti se rozdíl ve správním poplatku nevrací.
3. Novela ruší různé typy sanitářů
  • Ponechává sanitáře jako jeden univerzální obor.
  • Pracovníci, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecný sanitář, sanitář pro operační sál, sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení, sanitář pro zařízení lékárenské péče, sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, sanitář pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu, jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (22. 4. 2011) zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání sanitář.
4. Institut odstranění tvrdosti
  • Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti podané zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem rozhodnout o odstranění tvrdosti v případech - přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
  • Ministr zdravotnictví má oprávnění k odstraňování tvrdosti při provádění tohoto zákona.
5. Zdravotnický záchranář
  • Sestra se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, která je členkou výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby - po dobu 5 let v posledních 6 letech, získá kvalifikaci zdravotnického záchranáře.
Ministerstvo zdravotnictví nevydává nová Rozhodnutí – kontrolu lze provést v on-line náhledu na stránkách NCO NZO.
Přihlásit se