ZDRAVOTNÍ LABORANT

Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků

§ 8  ZDRAVOTNÍ LABORANT

(1) Zdravotní laborant vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou ošetřujícím lékařem a správnou laboratorní praxí může

a) identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnotit jejich kvalitu pro požadovaná laboratorní vyšetření nebo jiné účely a zajišťovat jejich zpracování, uchovávání a následnou likvidaci

b) obsluhovat laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu

c) připravovat materiály nutné pro laboratorní a diagnostickou činnost

d) zajišťovat správné uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrolovat jejich dobu použitelnosti

e) v souvislosti s ochranou veřejného zdraví provádět odběry vzorků

f) zajišťovat péči o laboratorní zvířata

g) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu

h) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu

 

(2) Zdravotní laborant bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může provádět

a) neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve

b) základní laboratorní měření a vyšetření

(3) Zdravotní laborant pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru může

a) provádět specializovaná laboratorní vyšetření

b) provádět vyšetření biologického materiálu radioimunoanalytickými metodami při dodržování zásad radiační ochrany

c) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při uvádění a hodnocení nových laboratorních diagnostických postupů a jejich validaci

d) analyzovat laboratorní metody a postupy z hlediska chyb a interferencí, posuzovat omezující, komplikující a interferující faktory a popřípadě je kvantifikovat

e) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při organizaci programů interní kontroly jakosti a mezilaboratorního srovnávání

Přihlásit se